Bizi Arayın ;
0212 679 06 02

Ticaret Hukuku

Ticaretten kaynaklı oluşan alacak davaları

Çek davaları

Sigorta hukuku davaları

İpoteğin fekki ve ihalenin feshi davaları

Rekabet yasağına ilişkin davalar

Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen hükümler gereği açılacak davalar

Saklama sözleşmeleri gereği açılacak davalar

    Ticari Sözleşmelerin Tanzimi

    Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları

    Haksız Rekabet Davaları

    İflasın Ertelenmesi Davaları

    Türk Ticaret Kanunu’ ndan Doğan Sair İhtilafların Çözümü

İmtiyaz sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları

Kurumlarla yapılan abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

Enerji sözleşmelerinden kaynaklanan davalar

Üyelerin kooperatiften ihracına ilişkin itiraz davaları

Kooperatif genel kurullarında alınan kararların iptali vs. davalar

Kooperatif Kanunu’ndan kaynaklanan davalar

Tacirler arasındaki cari hesaplardan kaynaklanan davalar

Kambiyo senetlerinden kaynaklanan davalar

Ulusal ve uluslararası şirketlere danışmanlık hizmetleri

Ulusal ve uluslararası ticaret sözleşmeleri

Facebook Twitter Instagram