Bizi Arayın ;
0212 679 06 02

İcra - İflas Hukuku

Şirket ve şahısların alacak takipleri

Konkordato davalarının açılması  yürütülmesi ve  takibi

Çekişmeli alacak davalarının takibi

Menfi tespit ve istihkak davaları

İstirdat davaları

İhalenin feshi davaları

Borca itiraz ve alacak davalarının takibi

İhtiyati haciz ve icra işlemleri

Facebook Twitter Instagram